Privacy

Laatst bijgewerkt: 21 januari 2019

Privacybeleid

1. Inleiding

Dit is de Privacybeleid en Cookiebeleid van Headmore B.V. (hierna te noemen “Headmore”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”).Deze Privacybeleid legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Headmore hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun persoonsgegevens. In het privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

Dit privacybeleid zet met name uiteen hoe wij persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de online en/of mobiele diensten en websites van Headmore bezoekt of gebruikt of software gebruikt die Headmore verstrekt voor of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de Website).

De term ‘Headmore’ of ‘Headmore.com’ of ‘ons’ of ‘wij’ of ‘onze’ verwijst naar de eigenaar van de website.
Ons KvK-nummer is 74057235. De term ‘Je’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Bepaalde bezoekers aan de website van Headmore kiezen ervoor om met Headmore te communiceren op een manier die Headmore en anderen nodig hebben om een beetje meer over hen te weten te komen door middel van persoonlijk identificeerbare informatie. De hoeveelheid en soort informatie die Headmore verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie zoals hieronder beschreven.

1.1 De Headmore-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor uw gegevens

Alle verwijzingen naar Recruiters en Werkgever worden gedefinieerd als bedoeld in de Inleiding van de algemene voorwaarden van Headmore.

Voor Werkgevers en Recruiters verwijst ‘Headmore’ u naar dit privacybeleid van Headmore.

1.2 Persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens

Persoonsgegevens (Persoonsgegevens) zijn alle gegevens die u identificeren als een specifiek individu en niet- persoonsgegevens (Niet-persoonsgegevens’) zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu. Houd er rekening mee dat Headmore zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houden bij het bepalen wat Persoonsgegevens zijn in de context van dit privacybeleid. Als in dit privacybeleid wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet-persoonsgegevens.

1.3 De reikwijdte van het privacybeleid van Headmore

Dit privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die wij verzamelen via de Websites en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzamelen van gegevens door een gelieerde onderneming of externe partij, inclusief externe beheerders van webpagina’s waar de Website naar is gekoppeld en informatie die wij offline verzamelen of via websites, producten of diensten die geen directe koppeling naar dit privacybeleid weergeven.
Wij kunnen soms via meldingen op onze Website verwijzen naar dit privacybeleid, zoals op webpagina’s voor specifieke doeleinden, in mobiele toepassingen of in andere bronnen, bijvoorbeeld wanneer wij u uitnodigen om ideeën in te sturen om onze Website te verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen via speciale middelen zoals opgenomen in de specifieke mededeling (bijvoorbeeld met betrekking tot de soorten gegevens die wij verzamelen of gebruik of openbaarmaking ervan door ons). Headmore kan dit privacybeleid op elk moment aanpassen.

1.4 Wijzigingen in het privacybeleid

Wijzigingen aan dit privacybeleid zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven wordt aangeduid. Als u gebruikmaakt van de Website of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde privacybeleid heeft geaccepteerd. Als Headmore gebruikmaakt van Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die is aangegeven op het moment van verzameling, zal Headmore de gebruikers hiervan via e-mail en/of door het plaatsen van een bericht op haar Website, of op andere wettelijk vereiste manieren, 30 dagen voorafgaand aan dit gebruik op de hoogte brengen.

2. Verzamelde informatie

U verstrekt verschillende soorten informatie om Headmore in staat te stellen onze diensten, producten en functies te leveren.

2.1 Informatie die u verstrekt aan Headmore

– Vanuit uw account

We verzamelen gegevens over u als u een Headmore-account aanmaakt, informatie aanvraagt, zich aanmeldt voor een dienst, deelneemt aan een enquête, een beoordeling of review plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv plaatst, bestanden uploadt of anderszins actief gegevens naar onze Website verstuurt. Dit kan onder andere bevatten, maar is niet beperkt tot, uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiele telefoonnummer), adres, gender, beroep, interesses, berichten die u verstuurt naar andere gebruikers en andere gegevens die zijn opgenomen in een ingediend profiel of cv, waaronder, maar niet beperkt tot, sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen ingediend bij Werkgevers via Headmore en antwoorden op enquêtes die naar u zijn verstuurd.

– Via uw activiteiten op Headmore

Bovendien kan Headmore als onderdeel van de standaardwerking van de Website informatie over uw computer of mobiele apparaat en de acties die u onderneemt op de Website verzamelen en analyseren, waaronder, maar niet beperkt tot uw zoekopdrachten op Headmore waar u op zoekt, selecteert of reageert, waar deze vacatures zich bevinden, gewenst(e) salaris of ervaring, de algemene salarisschaal of het ervaringsniveau van de bekeken vacatures (indien aangegeven), de tijd die u op de Website en op elke pagina doorbrengt, paginabezoeken, klikken of tikken, sessieactiviteit, browsertype, besturingssysteem, soort apparaat, MAC-adres, IP-adres en de domeinnaam vanaf waar u de Website heeft bezocht.

– Wanneer u Werkgeversinformatie verstrekt

Als u een Werkgever bent, kan Headmore u verzoeken om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken om uw account te verifiëren. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw BTW-Nummer, bedrijfsregistratienummer, KVK-registratienummer, de naam en het e-mailadres van een vertegenwoordiger van de Werkgever.
Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden, met uitzondering van verzoeken van de politie of een gerechtelijk bevel. We verzamelen ook betalingsinformatie voor betalingsdiensten.

2.2 Gegevens die worden verzameld wanneer u Headmore bezoekt vanaf externe websites

– Wanneer u solliciteert op bepaalde externe websites

Headmore kan ook informatie verzamelen over websites en webpagina’s die u bezoekt via onze mobiele software of als u Headmore voor Chrome gebruikt, waaronder externe websites en webpagina’s. We doen dit om de u in staat te stellen om de mogelijkheid te bieden om delen van het formulier CV automatisch in te vullen.

– Wanneer u zich aanmeldt bij Headmore of Headmore gebruikt vanaf bepaalde externe websites

Als u nog geen Headmore-account heeft maar zich aanmeldt bij Headmore met uw LinkedIn of Google- account, maakt u automatisch een Headmore-account aan met hetzelfde adres als u voor uw LinkedIn of Google- account heeft gebruikt. Als u ermee instemt om deze informatie aan Headmore te verstrekken, wordt u geverifieerd door LinkedIn of Google en doorverwezen naar de Website van Headmore. Houd er rekening mee dat als u zich aanmeldt voor Headmore met uw LinkedIn- of Google-account, LinkedIn of Google een cookie zal plaatsen om u te verifiëren als LinkedIn- of Google-gebruiker.

2.3 Andere Persoonsgegevens die externe partijen aan Headmore kunnen verstrekken

Andere Persoonsgegevens die Headmore kan verkrijgen uit andere externe bronnen, worden door Headmore verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving.

2.4 Opslag van gegevens

Headmore bewaart de Persoonsgegevens van haar gebruikers voor zover een dergelijke retentie toereikend en relevant is, en beperkt wordt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Headmore bewaart met name Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking zoals beschreven in dit privacybeleid.

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Headmore persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met gdpr@headmore.com.

Als u een Headmore-account aanmaakt, wordt uw informatie verzameld, opgeslagen en gekoppeld aan het e- mailadres van uw account. Headmore kan ook een identificator maken en deze toewijzen aan uw apparaat. Deze identificator is vergelijkbaar met een accountnummer. We kunnen de naam die u uw apparaat heeft gegeven, het apparaattype, het telefoonnummer, uw land en andere verstrekte gegevens verzamelen, waaronder uw gebruikersnaam, e-mailadres of postcode. Als Headmore bijvoorbeeld via een mobiel apparaat wordt bezocht, kan Headmore de Recruiters relevante vacatures tonen die zich op dat moment in dezelfde postcode bevinden als het apparaat. Deze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9 van dit privacybeleid, voor zover van toepassing.

Headmore mag ook de informatie uiteengezet in artikel 2 van het Privacybeleid opslaan op haar apparatuur of de apparatuur van een partijen waarmee Headmore een relatie heeft. Deze opslagdiensten zijn passend beveiligd zoals vereist door toepasselijke regelgeving.

2.5 Welke Persoonsgegevens zijn vereist

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt, zal Headmore aangeven of deze vereist zijn voor de levering van specifieke diensten of functies. Indien vereiste Persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, zullen de specifieke functies of diensten niet aan u beschikbaar worden gesteld.

2.6 Rechtsgronden voor het verzamelen van Persoonsgegevens

Headmore verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de Persoonsgegevens die worden verstrekt en hoe deze worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

– Uitvoering van een Contract

De meeste Persoonsgegevens die door Headmore worden verwerkt, zijn nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te nemen op het verzoek van de gebruiker voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van Recruiters aan Werkgevers door Headmore.

– Rechtmatig belang

Een tweede rechtsgrond van Headmore voor andere soorten verwerking van uw Persoonsgegevens is de noodzaak ervan voor de rechtmatige belangen van Headmore. Een voorbeeld van een dergelijk rechtmatig belang is het versturen van marketingberichten over onze producten en diensten, of als wij denken dat er een redelijke verwachting bestaat dat wij een specifiek soort verwerking voor u zullen uitvoeren, of indien dergelijke verwerking strikt noodzakelijk is voor het detecteren en voorkomen van fraude. Headmore zal alleen een beroep doen op dergelijke rechtsgronden indien een evaluatie is uitgevoerd waarbij de belangen en de rechten van de betrokken partijen zijn beoordeeld en de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de diensten, producten en functies.

– Naleving van een wettelijke verplichting

Een derde rechtsgrond voor bepaalde vormen van verwerking is als er een noodzaak bestaat met betrekking tot het voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als Headmore zakelijke documentatie voor vaste perioden moet bewaren om te voldoen aan lokale wettelijke voorschriften.

– Toestemming

In sommige situaties heeft Headmore uw toestemming nodig voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Als Headmore uw toestemming nodig heeft voor het verzamelen en verwerken van bepaalde Persoonsgegevens, vragen wij om uw toestemming wanneer u de gegevens verstrekt en zal deze verwerking alleen plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kan bijvoorbeeld worden gevraagd als u uw locatie opgeeft als u een vacature-alert heeft ingesteld bij Headmore (beschreven in artikel 4 van dit privacybeleid).

3. Beperkingen van het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens

3.1 Het sluiten van een account door de Recruiter

Indien een Recruiter een account sluit, heeft de Recruiter geen toegang meer tot de gegevens die wij ter beschikking stellen aan die accountnaam, waaronder, maar niet beperkt tot, zoekgeschiedenis, voorkeuren voor vacatures zoeken, opgeslagen vacatures, vacatures waarop de Recruiter heeft gereageerd, vacature-alerts, cv en andere gegevens die aan het account zijn gekoppeld. Indien de Recruiter hetzelfde e-mailadres gebruikt bij het aanmaken van een nieuw account, worden de gegevens van het vorige account niet opnieuw beschikbaar gesteld aan de Recruiter.

Headmore behoudt zich het recht voor om alle materialen in een gesloten account te bewaren indien dit nodig is om haar rechten te beschermen voor zover wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld om een verslag over een geschil te bewaren) of om te voldoen aan haar verplichtingen onder lokale wetgeving (bijvoorbeeld op verzoek van wetshandhavers). Een gesloten account betekent niet dat alle gegevens worden verwijderd uit de systemen van
Headmore, alhoewel ze niet direct beschikbaar zullen zijn via het originele account van de Recruiter. Wanneer de Recruiter op de knop ‘Mijn account sluiten’ in het dashboard klikt, begint Headmore binnen 24 uur met het verwerken van deze opdracht en zal Headmore dit binnen 40 dagen afronden.

Indien een Recruiter zijn of haar Persoonsgegevens die door Headmore worden bewaard, wil bekijken of verwijderen, kunnen zij de stappen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit privacybeleid volgen en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

3.2 Het sluiten van een Werkgeversaccount door een Werkgever

Werkgevers kunnen te allen tijde een account sluiten door contact op te nemen met de adviseurs van Headmore. Houd er rekening mee dat Headmore zakelijke documentatie met betrekking tot het account moet bewaren om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Indien een vertegenwoordiger van de Werkgever zijn of haar Persoonsgegevens die door Headmore worden bewaard, wil bekijken of verwijderen, kan hij/zij de stappen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit privacybeleid volgen en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

3.3 Het verwijderen van een sollicitatie door de Recruiter

Indien een Recruiter een sollicitatie wil verwijderen van de Website van Headmore, raden wij aan om direct contact op te nemen met de potentiële Werkgever om de sollicitatie te laten verwijderen. Voor sollicitaties (met bijbehorende documentatie) die door de Recruiters worden ingediend bij een Werkgever via Headmore,  geldt het volgende: 1) Uw sollicitaties en de documentatie worden beheerd door een Werkgever. 2) Wij kunnen u verwijzen naar deze Werkgever voor verzoeken om Persoonsgegevens te verwijderen indien deze door de Werkgever worden bewaard. 3) Headmore is afhankelijk van de Werkgever of de vertegenwoordiger van deze Werkgever voor het juiste adres voor alle sollicitaties.

3.4 Indien de contactgegevens van de Werkgever incorrect zijn

Indien het opgegeven digitale adres incorrect is, worden uw sollicitatiedocumenten niet naar de beoogde ontvanger van de sollicitatie verstuurd. Headmore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke sollicitaties.

3.5 @Headmore e-mailadressen

Als u communiceert via het berichtensysteem van Headmore, ziet u een e-mailadres met het domein @Headmore.com. U begrijpt dat u geen eigendomsrechten op deze e-mailadressen heeft en dat ze specifiek op vacatures van Werkgevers betrekking hebben en het eigendom zijn van Headmore. Het berichtensysteem van Headmore toont de naam die aan uw account of de sollicitatie is gekoppeld in het veld ‘Aan:’ of ‘Van:’.

Houd er rekening mee dat dit berichtensysteem en het doorstuursysteem afhankelijk zijn van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen kunnen optreden bij deze leveranciers van e-maildiensten.

3.6 Minimale leeftijd van onze gebruikers

Onze diensten zijn bedoeld voor volwassenen. Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) en vragen minderjarigen dan ook om geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken en geen gebruik te maken van onze diensten. Headmore beperkt het verwerken van Persoonsgegevens tot gebruikers die de wettelijk vereiste leeftijd bereikt en heeft een reeks van maatregelen om ervoor te zorgen dat jongere gebruikers niet worden geaccepteerd. De wettelijk vereiste leeftijden kunnen verschillen per land. Headmore kan deze minimumleeftijd dus aanpassen om te voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving.

4. Doeleinden, gebruik en openbaarmaking van gegevens

We kunnen alle gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die op basis van dit privacybeleid worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 4, 5 en 9 van dit privacybeleid, voor zover van toepassing. Headmore gebruikt deze informatie om Recruiters te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen om kandidaten te vinden. Om dit te kunnen doen, gebruiken wij uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

1) Om onze diensten, producten en functies aan u te leveren, om Recruiters te helpen werk te vinden, en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden;
2) Om deze diensten, producten en functies te meten en te verbeteren;
3) Om onze gebruikers te beschermen en klantenservice te verlenen.
Meer informatie over deze doeleinden, gebruik en openbaarmaking van uw gegevens wordt hieronder uiteengezet.

4.1 Een account aanmaken, verzending van vacature-alerts en ander promotiemateriaal

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, kan Headmore uw contactgegevens gebruiken om (i) een account aan te maken, (ii) u vacature-alerts te sturen en (iii) u informatie over Headmore te versturen, waaronder promotiemateriaal. Headmore kan externe partners inzetten om deze activiteiten namens Headmore uit te voeren.

Een vacature-alert bestaat uit een e-mail waarvoor u zich aanmeldt met Vacatures die bij een zoekopdracht horen (een Vacature-alert). Vacature-alerts kunnen ook het volgende bevatten: vacatures die Headmore aanraadt, Headmore Gerichte Advertenties, bedrijven die u wellicht wilt volgen of andere acties die u op de Website kunt ondernemen.

Headmore kan uw informatie ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of andere netwerksites) om u gerichte advertenties en andere content die voor u is aangepast te tonen. Dergelijke advertenties hebben alleen betrekking op de diensten, producten en functies van Headmore die zich richten op het helpen van Recruiters om een baan te vinden en op het helpen van Werkgevers om kandidaten te vinden. Als u geen marketingberichten van Headmore wilt ontvangen, neem dan paragraaf 14 van dit privacybeleid door.

4.2 Relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures

Om onze diensten, producten en functies te verbeteren, kan Headmore gebruikmaken van uw eerdere zoekopdrachten en browsergeschiedenis (zoals de vacatures waar u op klikt) of sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen om u te identificeren en de relevante zoekresultaten te bepalen en u aanbevolen vacatures te tonen, of om contact met u op te nemen over vacatures waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. We kunnen ook demografische informatie en/of profielgegevens gebruiken om uw ervaring op de Website op u toe te spitsen, om u content te tonen waar u mogelijk in geïnteresseerd bent, en om content te tonen die aansluit op uw voorkeuren.

4.3 Uw contactgegevens

Als u contactgegevens aan Headmore verstrekt (zoals uw naam en e-mailadres) en andere vormen van Persoonsgegevens en Niet-persoonsgegevens, stemt u ermee in dat Headmore deze informatie mag gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 4, 5 en 9, voor zover van toepassing. U stemt er in het bijzonder mee in dat Headmore als onderdeel van haar dienstverlening met u mag communiceren of namens een externe partij contact met u mag opnemen via uw Headmore-account of andere middelen zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon) of post, onder meer via het gebruik van de contactgegevens die u heeft verstrekt aan Headmore of die Headmore op een andere wijze heeft verkregen van externe bronnen.

4.4 CV-gegevens

CV gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden op de Website geplaatst als u een cv uploadt of bewerkt. Headmore behoudt zich het recht voor om externe partijen kosten in rekening te brengen om toegang te krijgen tot uw informatie, waaronder Persoonsgegevens, als onderdeel van haar diensten. Headmore kan op basis van uw instructies uw cv ook doorsturen naar externe partijen. De mate waarin uw informatie beschikbaar wordt gesteld aan externe partijen, is afhankelijk van uw privacy-instellingen op Headmore. CV-gegevens zijn beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot de geüploade Cv’s van Headmore. In dergelijke gevallen maken de CV-gegevens waaronder uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw cv zijn opgenomen beschikbaar voor externe partijen. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijke werknemer en kunnen uw cv naar andere partijen doorsturen.

U kunt Headmore toestemming geven om in sommige situaties uw naam uit openbare cv’s te verwijderen.

– De privacy-instellingen van uw cv wijzigen

U heeft de mogelijk om uw cv privé of openbaar te maken als u dit op Headmore plaatst. U kunt dit te allen tijde aanpassen via uw privacy-instellingen op Headmore. Houdt er echter rekening mee dat u uw cv van openbaar naar privé kunt zetten, maar dat Headmore geen garanties kan geven betreffende hoe vaak externe zoekmachines hun caches bijwerken; deze kunnen dus de informatie van uw cv blijven bevatten.

4.5 Recruiters aan Werkgevers koppelen

U erkent dat Headmore mag bepalen of bepaalde woorden in uw cv en het cv van een andere persoon overeenkomen met de woorden in sommige functiebeschrijvingen en vice versa om de Website en andere producten of diensten van Headmore te verbeteren (waaronder door mogelijk relevante functieomschrijvingen en cv’s te tonen of anderszins beschikbaar te stellen aan Recruiters en Werkgevers).

Headmore kan de informatie verzameld krachtens dit privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, ook verstrekken aan Werkgevers die contact met u willen opnemen. U stemt in met het verstrekken van uw informatie aan een Werkgever door op een vacature te solliciteren, door uw contactgegevens te verstrekken om uw interesse te tonen, of door te reageren op een bericht van een Werkgever. Headmore mag ook informatie gebruiken die aan haar is verstrekt via uw Headmore CV om sollicitatiegegevens voor u en soortgelijke doeleinden vooraf in te vullen.

Als u een Headmore-account of een cv op Headmore heeft, stemt u ermee in dat Headmore contact met u mag opnemen of u of uw openbare cv mag voorstellen aan Werkgevers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die overeenkomt met uw gedrag op Headmore.

4.6 Berichten op Headmore versturen

Headmore biedt wederzijdse doorstuur diensten aan gebruikers van Headmore-producten, waaronder: Headmore CV, Direct Solliciteren en Vacature plaatsen. Door gebruik te maken van deze doorstuurfunctie, erkent u dat u Headmore vraagt om deze berichten namens u te versturen. Dit omvat uw cv’s, motivatiebrieven, sollicitaties, berichten, antwoorden op vragenlijsten, reacties, aanbiedingsbrieven en andere documenten.

We controleren, beoordelen, bewaren en analyseren deze content, onder andere via geautomatiseerde middelen, voor gegevensanalyse, kwaliteitscontrole en verbetering van de Website of andere producten of diensten van Headmore. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn het optimaliseren van onze zoekresultaten, het verbeteren van Vacatures, het aanbieden van persoonlijk relevante productfuncties en het voorkomen van fraude en spam.

4.7 Sms-berichten over afspraken met Werkgevers versturen

Headmore biedt u de optie om een sms-bericht te ontvangen als een Werkgever een sollicitatiegesprek of afspraak met u heeft ingepland of heeft gereageerd op uw sollicitatie via een doorgestuurde e-mail van Headmore. In dit geval vult u uw telefoonnummer in op het toestemmingsformulier van Headmore en bevestigt u dat dit uw nummer is en u het recht heeft om sms-berichten op het nummer te ontvangen. Headmore stuurt u alleen een sms-bericht voor dergelijke sollicitatiegesprekken of berichten via de relayserver van Headmore en u stemt ermee in om dergelijke sms-berichten op uw mobiele telefoon te accepteren, waaronder berichten die worden verstuurd door een geautomatiseerd telefoonsysteem. U kunt zich te allen tijde afmelden door te reageren met STOP of door contact op te nemen met de adviseurs van Headmore.

4.8 Fraude en spam voorkomen

Headmore kan de informatie die wordt verzameld krachtens dit privacybeleid ook gebruiken om problemen met de Website en de dienstverlening van Headmore vast te stellen, om mogelijke frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen en om personen te beschermen tegen andere activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor uzelf of anderen. Headmore kan gegevens van en over u of uw gebruik van Headmore onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk(e) onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Website te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) ons/onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen; of (d) mogelijk nodig is om aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen.
We kunnen gebruikmaken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en scherminhoud te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot opschorting of beëindiging, die tijdelijk of voor onbepaalde tijd geldt, van bepaalde functies voor sommige gebruikers.

– Fraude en spam in berichten voorkomen

Headmore behoudt zich ook het recht voor om berichten in ons doorstuursysteem te verwijderen als deze in strijd zijn met de Websiteregels of andere voorwaarden van deze overeenkomst. Headmore heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of u zich bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar Headmore of haar gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op Headmore op welke wijze dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, het onderzoeken van uw functionaliteit door het aanmaken van profielen en namen die van Headmore zijn. Headmore behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of een andere externe partij als Headmore er oprecht van overtuigd is dat u de Website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op deze voorwaarden.

Headmore behoudt zich het recht voor om partijen die betrokken zijn bij het doorsturen van e-mails te verifiëren en bevestigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verifiëren van de identiteit van de afzender van een e-mail met de vertegenwoordigers van de Werkgever die aan het e-mailadres van de betrokken Vacature zijn gekoppeld.

4.9 Betalingen mogelijk maken

Als u gegevens over uw rekeningnummer, creditcard of andere betaalkaart aan ons verstrekt voor een betaling, gebruikt Headmore deze informatie alleen voor de verwerking van deze betaling (bijvoorbeeld de laatste vier cijfers van creditcardnummers en de bijhorende verificatie-informatie).

4.10 Automatisch verwerken van uw Persoonsgegevens

Headmore verwerkt Persoonsgegevens automatisch om bepaalde aspecten met betrekking tot een gebruiker te evalueren om de werking van de Website en de diensten te verbeteren, met name door het analyseren en voorspellen van aspecten van persoonlijke voorkeuren of interesses van een gebruiker met betrekking tot de Website en diensten van Headmore. Indien relevant wordt deze verwerking uitgevoerd als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze gebruikers, om Headmore in staat te stellen haar diensten aan Recruiters en Werkgevers aan te bieden, of in andere situaties op basis van toestemming van de gebruiker.
Hiermee kan Headmore bijvoorbeeld Recruiters efficiënt koppelen aan Werkgevers of Recruiters Vacatures aanbieden waar ze waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn. Deze verwerking is onderworpen aan de waarborgen beschreven in dit privacybeleid. Gebruikers kunnen contact opnemen met gdpr@headmore.com voor meer informatie hierover of om bezwaar te maken tegen de beslissing voortvloeiend uit deze automatische verwerking.

4.11 Overdracht van informatie aan aan Headmore gelieerde entiteiten

Alle informatie die u deelt met Headmore, kan worden gedeeld met of overgedragen aan entiteiten gelieerd aan Headmore (waaronder Headmore Europe Holding B.V.), ongeacht waar deze zich bevinden, om u diensten te verlenen en de Website te verbeteren. Dit heeft ook betrekking op entiteiten gelieerd aan Headmore die zich buiten de Europese Unie (EU) en Zwitserland bevinden.

Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de toepasselijke regelgeving ter bescherming van gegevens en met inachtneming van de nodige voorzorgen, voornamelijk door het gebruik van uitgebreide gegevensbeschermingsovereenkomsten voor een adequate bescherming van de Persoonsgegevens van gebruikers. De geleverde diensten en de functionaliteit van de Website zijn zonder dergelijke overdrachten niet mogelijk. Indien u niet wilt dat dergelijke gegevens op deze wijze worden overgedragen, moet u deze Website niet gebruiken.

4.12 Overdracht van informatie aan externe partijen

– Overdracht aan Werkgevers

Werkgevers stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle gegevenssubjectrechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

– Overdracht aan dienstverleners en leveranciers

We kunnen gebruikmaken van externe diensten voor onze activiteiten om de Website en onze diensten, producten en functies te verbeteren, en om onze gebruikers te beschermen. Deze externe partijen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) dienstverleners en leveranciers.

Headmore kan uw Persoonsgegevens in sommige situaties ook overdragen aan bepaalde externe leveranciers die Headmore helpen met het beschermen van onze gebruikers en het in stand houden van de kwaliteit van onze diensten, producten en functies. Een voorbeeld hiervan is leveranciers die door Headmore worden ingeschakeld voor het opsporen van fraude. Tijdens de levering van deze diensten kunnen deze bedrijven toegang krijgen tot de Persoonsgegevens en dit kan gepaard gaan met de overdracht van de Persoonsgegevens naar andere landen. Deze overdrachten vinden alleen plaats voor de doeleinden vastgelegd in paragraaf 4, 5 en 9 van dit privacybeleid, voor zover van toepassing. Deze bedrijven zijn ook contractueel verplicht om deze Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke overdrachten en het verwerken van de Persoonsgegevens door deze externe partijen.

– Overdrachten aan clouddienstverleners

Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

– Overdracht van openbaar beschikbare informatie

Als gebruikers materiaal plaatsen op Headmore op een wijze waardoor dit materiaal publiekelijk beschikbaar en vindbaar wordt door personen, behoudt Headmore zich het recht voor om deze informatie te verzamelen en te delen met externe partijen. Indien een Werkgever een vacature op Headmore plaatst, mag Headmore naar eigen goeddunken deze vacature of de informatie erin delen met externe partijen onder voorbehoud van een overeenkomst tussen Headmore en dergelijke externe partijen. Headmore behoudt zich ook het recht voor om informatie uit openbare bronnen in deze hoedanigheid te delen.

– Externe websites die u bezoekt via Headmore

U kunt ook gebruikmaken van bepaalde sites of diensten van externe partijen die u bezoekt via de site van Headmore. In dergelijke gevallen worden alle gegevens die u aan een externe partij verstrekt niet aan Headmore maar aan deze externe partij verstrekt en zijn deze onderhevig aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe partij. Lees paragraaf 8 van dit privacybeleid genaamd ‘Links naar externe websites’ voor meer informatie.

5. Aanvullend gebruik en openbaarmaking van Niet-persoonsgegevens

Naast de andere vormen van gebruik en openbaarmakingen van informatie opgenomen in dit privacybeleid en zonder afbreuk te doen aan andersluidende bepalingen in dit privacybeleid, kunnen wij alle Niet- persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken voor welk doel dan ook, behalve indien we door toepasselijke wetgeving tot iets anders zijn verplicht. Indien we Niet-persoonsgegevens combineren met Persoonsgegevens, wordt deze gecombineerde informatie alleen door ons gebruikt en openbaar gemaakt voor de doeleinden beschreven in paragraaf 4 en 9 van dit privacybeleid.

6. Veiligheid

Headmore streeft naar redelijke beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van de Persoonsgegevens die zij beheert, te beschermen. Geen enkele wijze van overdracht over internet of digitale opslag is echter 100% veilig. Bovendien zijn e-mails en berichten die via uw browser worden verzonden en vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers niet gecodeerd. We streven er daarom naar om uw informatie te beschermen, maar kunnen de veiligheid ervan niet garanderen.

Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

7. Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe Headmore Cookies gebruikt.

8. Links naar websites van externe partijen

De Website kan ook links naar andere websites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. De Website kan ook Bedrijfspagina’s ter beschikking stellen die informatie bevatten die door externe Werkgevers is verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van gegevens of andere handelingen met betrekking tot privacy van externe partijen, waaronder gelieerde ondernemingen, externe dienstverleners, werkgevers (waaronder werkgevers met een bedrijfspagina), externe social-media platformen, externe partijen die de apparaten of besturingssystemen aanbieden waarop de website beschikbaar wordt gemaakt en externe partijen die een website beheren waarnaar wordt verwezen op onze website. U heeft wellicht rechtstreeks afdwingbare rechten tegenover deze externe partijen. Lees hun privacybeleid voor meer informatie.

9. Overnames en andere reorganisaties

Informatie verzameld uit hoofde van dit privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen voortvloeiend uit een verandering in eigendom of zeggenschap met betrekking tot de werkzaamheden van Headmore (middels fusie, verkoop of anderszins) of andere reorganisatie of samenwerking, of toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (waaronder met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures), en dergelijke informatie kan door een externe partij worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Informatie verzameld uit hoofde van dit privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen in verband met een overname of fusie verricht door Headmore of deze externe partijen.

10. Het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Headmore-gebruikers die hun Persoonsgegevens verstrekken in de EU of in andere jurisdicties met wetten die gelijkwaardige bescherming bieden als in de EU, kunnen gebruikmaken van de hieronder beschreven rechten.

10.1 Het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren

Headmore-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website. Wij moedigen u ook aan om contact met ons op te nemen via het e-mailadres: gdpr@headmore.com als u vragen of klachten heeft.
Als u dit niet wilt, kunt u ook een formeel verzoek indienen om Headmore onjuiste Persoonsgegevens namens u aan te laten passen door een e-mail te sturen naar gdpr@headmore.com vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

10.2 Het recht om bezwaar aan te tekenen of de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken

Als u vragen of klachten heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, raden wij u aan om een e-mail te sturen naar gdpr@headmore.com.

U kunt ook een formeel bezwaar indienen of ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens door Headmore te beperken. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar gdpr@headmore.com vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

10.3 Het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en te ontvangen

Headmore-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens inzien op de Website. Wij moedigen u aan om een e- mail te sturen naar gdpr@headmore.com als u vragen of klachten heeft.

U kunt ook een formeel verzoek indienen om uw Persoonsgegevens in te zien. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar gdpr@headmore.com vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld met de volgende zin in uw e- mail: ‘Ik vraag toegang tot mijn Persoonsgegevens.’ Headmore zal uw Persoonsgegevens dan in een overdraagbare indeling verstrekken, zodat deze kunnen worden doorgegeven aan externe partijen.

10.4 Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen

Headmore-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website. Wij moedigen u ook aan om een e-mail te sturen naar gdpr@headmore.com als u vragen of klachten heeft.

U kunt ook een formeel verzoek indienen om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een e- mail sturen naar gdpr@headmore.com vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld met de volgende zin in uw e-mail: ‘Ik vraag u om mijn Persoonsgegevens te verwijderen.’ Zodra uw verzoek is bevestigd, zal Headmore hiertoe de nodige stappen ondernemen, waaronder de verwijdering van uw Headmore-account. Indien het verzoek om verwijdering betrekking heeft op Persoonsgegevens waarvan u eerder heeft gevraagd ze openbaar te maken op Headmore (zoals een Recruiters die een openbaar cv plaatst), ondernemen we redelijke inspanningen om andere beheerders van dit verzoek op de hoogte te stellen.

LET OP: Door de verwijdering van uw Persoonsgegevens aan te vragen, kunt u geen account meer aanmaken bij Headmore met hetzelfde e-mailadres. Klik als u uw account wilt sluiten op de knop ‘sluit mijn account’ op uw accountpagina.

10.5 Enkele beperkingen

Dergelijke rechten op correctie, bezwaar, beperking, toegang, overdraagbaarheid en verwijdering zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen, zoals bepaald in toepasselijke wetgeving. Individuele verzoeken worden uitgevoerd binnen de tijd die is toegestaan door relevante regelgeving vanaf het moment waarop Headmore uw verzoek bevestigt. U dient zich er van bewust zijn dat er, indien toegestaan, kosten in rekening kunnen worden gebracht voor herhaalde verzoeken van dezelfde persoon zoals bepaald door Headmore en enkel opgelegd voor zover wettelijk toegestaan.

11. Do Not Track-verzoeken

We reageren niet op het ‘Do Not Track’-signaal (DNT) als dit is ingeschakeld in de browser van de gebruiker. Als we cookies plaatsen of uitlezen op sites waarop onze vacaturezoek- en weergavefuncties zijn geplaatst, maar die niet door Headmore worden beheerd, doen we dit om bijvoorbeeld een gepersonaliseerde zoekervaring aan gebruikers van deze sites te bieden. We delen geen informatie over uw gebruik van Headmore met deze externe partijen. Indien externe partijen die zijn opgenomen op Headmore-websites (zoals omschreven in het Cookiebeleid van Headmore) hun eigen externe cookies plaatsen of uitlezen, kunnen zij wel of niet reageren op het DNT-signaal.

12. Afmelden

Als u niet langer marketingmaterialen wilt ontvangen van ons gebaseerd op uw Persoonsgegevens, kunt u zich afmelden voor deze marketingberichten door een e-mail te sturen naar opt-out@headmore.com. Houd er rekening mee dat we wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten. We zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inwilligen.

13. Algemene vragen en klachten

13.1 Contact opnemen met Headmore

U kunt een bericht sturen aan Headmore B.V., De Graaflaan 13, 1261 WR Blaricum. U kunt daarnaast contact opnemen via ons contactformulier op onze Website. Als u contact op wilt nemen met de Data Protection Officer van Headmore, kunt u een e-mail sturen naar gdpr@headmore.com.

13.2 Klachten

Als u van mening bent dat Headmore inbreuk heeft gemaakt op uw rechten betreffende gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. Afhankelijk van de plaatselijke gegevensbeschermingswetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw Persoonsgegevens. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en, in het bijzonder, indien je je bevindt in de EER, heb je het recht om je Persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, af te laten schermen, of over te dragen. Je hebt eveneens het recht om de verwerking door Headmore te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen ons gebruik van je Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Indien je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je Persoonsgegevens, kun je ten allen tijde je toestemming intrekken.

Als je gegevens wilt inzien of aanpassen kun je dit doen door in te loggen in jouw account en de pagina met profielgegevens te bezoeken.
Om je privacy en de veiligheid en vertrouwelijkheid van je Persoonsgegevens te beschermen, vragen wij je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen bij je verzoek, waarbij alleen je naam zichtbaar is en je alle overige gegevens onleesbaar hebt gemaakt.

Je kunt ten allen tijde contact met ons opnemen als je vragen of klachten hebt over dit Privacy Statement of over de verwerking van jouw Persoonsgegevens. We streven ernaar jouw vragen en klachten zo goed mogelijk te behandelen. Indien je van mening bent dat we je niet hebben kunnen helpen met jouw klacht, kun je een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Aan de hieronder genoemde datum kun je zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. We raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. Als wijzigingen in dit Privacy Statement een wezenlijke impact hebben op jouw rechten, zullen we redelijke stappen ondernemen om je op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.

15. Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze privacybeleid nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Headmore en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Headmore zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze privacybeleid.

16. Rechten van derden

Voor de doeleinden van de Rechten van Derden zijn deze voorwaarden niet en zijn niet bedoeld om enige rechten of enig recht op naleving van een van de bepalingen ervan te geven aan een persoon die er geen partij bij is.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
Alle geschillen tussen Headmore en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland.

COOKIEBELEID

Dit is het cookiebeleid van Headmore B.V.(hierna te noemen “Headmore”,”wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres De Graaflaan 13, Blaricum. Headmore is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69214220. Dit cookiebeleid legt uit hoe wij cookies gebruiken en hoe wij uw gegevens delen en beschermen in relatie tot onze website www.headmore.com (de “Website”).Het plaatsen van cookies en het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet van deze verordening, of de voorafgaande wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “AVG”), de telecommunicatiewet en alle overige privacywetgeving zoals die op dit moment geldt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen, wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon niet beschadigen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De cookies zijn noodzakelijk om u een prettige ervaring op de Website te geven.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze Website goed te laten werken. Zonder deze cookies kan onze Website niet goed functioneren. U kunt deze cookies dan ook niet uitzetten. Er bestaat een onderscheid tussen permanente functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies worden direct na uw bezoek van onze site verwijderd. De permanente cookies worden bewaard om te voorkomen dat u niet telkens opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren. Een voorbeeld hiervan zijn aankopen die in een winkelwagen van een webshop voor u bewaard worden. Wij delen de gegevens die wij inwinnen via deze cookies dan ook niet met derden.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de site goed kan functioneren. Door analytische cookies weten wij bijvoorbeeld waar op onze site naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat pagina’s geladen zijn en waarop op onze Website door onze bezoekers wordt geklikt. Analytische cookies mogen soms worden geplaatst zonder uw toestemming. Andere analytische cookies worden uiteraard alleen met uw toestemming geplaatst.

Google Analytics

Voor onze analytische diensten maken we gebruik van Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google Analytics plaatst een permanent cookie om uw webbrowser te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG met Google mogen delen. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om uw gegevens te delen met derden. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent door de cookies uit te schakelen in uw browser. Google kan wel verplicht worden de gegevens aan derden te verschaffen indien Google daartoe wettelijk verplicht wordt. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Naast Google Analytics maken wij op de Website gebruik van de volgende analytische cookies: Hubspot en LinkedIn.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de Website prettig voor u te laten werken. Dankzij tracking cookies kunnen wij de inhoud van de Website op uw interesses en voorkeuren afstemmen. Bovendien kunnen wij dankzij tracking cookies ervoor zorgen dat u op onze Website en op andere sites alleen relevante advertenties ziet. Dankzij deze cookies kunnen wij er ten slotte voor zorgen dat uw bezoek aan onze Website gratis is en zal blijven. Met onze tracking cookies kunnen wij niet jouw naam, adres en e-mailadres achterhalen.

Tracking cookies aan- en uitzetten

Wij plaatsen alleen tracking cookies als u ons daar toestemming voor hebt gegeven. Als u eenmaal uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken op dezelfde manier als waarop u uw toestemming hebt gegeven. Wij wijzen u er wel op dat onze site minder goed kan werken voor u op het moment dat u uw toestemming intrekt. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, verwijderen wij alle gegevens die wij dankzij de tracking cookies hebben verzameld. Als u ons weer toestemming geeft om tracking cookies te plaatsen, zullen wij deze tracking cookies opnieuw plaatsen.

Sociale media cookies

Op deze pagina zijn buttons van sociale netwerken als LinkedIn opgenomen. Deze buttons werken door stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies op de Website geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van het respectievelijke mediabedrijf (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bedrijven als LinkedIn, en Google + houden zich aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wil wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wil laten overdragen aan u of aan een derde, dan kunt u contact opnemen met Headmore door een e-mail te sturen naar gdpr@headmore.com of een brief te sturen aan: Headmore, De Graaflaan 13, 1261 WR Blaricum

Onvoorziene cookies

Wij proberen een zo goed mogelijk overzicht te houden over de cookies op onze Website. Het kan voorkomen dat derden cookies plaatsen op onze Website. In dat geval vindt u deze cookies niet terug in dit overzicht. Het gaat dan met name om embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als een video die op Youtube is opgeslagen op onze Website wordt gedeeld. Komt u op onze Website een cookie tegen die niet in dit overzicht staat? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons door een mail te sturen naar gdpr@headmore.com.

Hoe wordt de verzamelde informatie beveiligd?

Headmore heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Headmore kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en Headmore.

Hoe wordt de verzamelde informatie gedeeld?

Informatie verzameld met functionele cookies delen wij niet met derden. Informatie verkregen met analytische cookies delen wij zonder uw toestemming alleen met derden nadat wij deze gegevens hebben geanonimiseerd of nadat wij voor het delen van uw gegevens uw toestemming hebben gekregen. Informatie verkregen met tracking cookies delen wij alleen met derden indien wij daartoe uw toestemming hebben gekregen.

Kinderen

Onze website plaatst niet bewust cookies wanneer de computer, tablet of mobiel wordt gebruikt door iemand die jonger is dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen viagdpr@headmore.com. Indien wij van u persoonsgegevens hebben verkregen toen u een kind was, dan zullen wij ons inspannen op uw verzoek deze persoonsgegevens verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u contact met ons opnemen via gdpr@headmore.com

Zeggenschapswijziging

Wanneer Headmore, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Cookiebeleid moeten opvolgen.

Wijzigingen

Headmore kan van tijd tot tijd dit Cookiebeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Cookiebeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over dit Cookiebeleid, dan kunt u contact opnemen met Headmore door een e-mail te sturen naar gdpr@headmore.com.